Foreninen er satt på pause fram til neste årsmøte, men sjekke ut OSI Friluft hvis du er interessert i Toptur!!

Sjekk ut "Infomøte" ved å trykke på posteren venstre på siden. Dette møte er i sammarbeid med OSI Friluft.